ΑΜΕΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

special-needs-amea

Η VFM WEB services (Value For Money) ® δίνει σημαντικά το παρών της με τεράστιο ήθος και σεβασμό στα άτομα με αναπηρία και προτείνει στις επιχειρήσεις που επιθυμούν, να προσαρμόσουν τις ιστοσελίδες τους και να είναι προσβάσιμες σε περιβάλλον για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ). Η εταιρία μας αναλαμβάνει να μετατρέψει ή να κατασκευάσει ολοκληρωμένη ιστοσελίδα, που να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@vfmweb.com

Οι “𝐞”- δικοί σας συνεργάτες